Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MEVID zrt. (továbbiakban: Szolgáltató), valamint a Szolgáltató által a https://shop.mevid.hu oldalon (a továbbiakban Weboldal) keresztül megrendelhető ételszállítási szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó, illetve szolgáltatások igénybe vétele nélkül a Weboldalt használó személy (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az elektronikus felületen történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Ekertv.”) szabályozza.

1. Szolgáltató Adatai:

MEVID Zrt.
Székhely /levelezési cím/: 7622 Pécs, Bajcsy Zs. u. 14-16.sz.
Cégjegyzékszám: 02-10-060075
Bejegyző bíróság megnevezése: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11006426-2-02

2. Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszáma: +36 72 325-955 és +36-30-204-3026 v. +36 72 324-067
Email cím: shop@mevid.hu és rendezveny@mevid.hu

3. Műszaki üzemeltető:

Cégünk az alábbi műszaki üzemeltetővel áll kapcsolatban a szolgáltatás biztosítása érdekében:

W5 Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7678 Abaliget, Kossuth Lajos utca 12.

valamint

RackForest Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008. a.

4. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan ételszállítási szolgáltatásra, amely a weboldalon található elektronikus megrendelő felületen keresztül vesznek igénybe, valamint az ételszállítási szolgáltatások teljesítésére, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között történik.

A szolgáltató a kizárólag Pécs helység(ek)be a következő irányítószámú utcákba vállal ételkiszállítást:

• 7632
• 7633
• 7631
• 7636 – kizárólag pécsi címek
• 7623
• 7624
• 7625
• 7621
• 7622
• 7626
• 7630 – kizárólag pécsi címekre

Az elektronikus felületen történő vásárlás elektronikus úton legalább a napi menük esetében a kért kiszállítási nap 9:00 óráig a többi termék esetén a kért kiszállítást megelőző nap 18 óráig leadott és a Szolgáltató által e-mailben visszaigazolt megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon regisztrált felhasználók számára.

A megrendelés leadását követően a szerződés, annak megrendelési határidő lezárásáig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben, továbbá az ügyfélszolgálati faxszámon, illetve a weblap erre alkalmas menüpontjában van lehetőség.

Az ételszállítási szerződés vonatkozásában terméknek minősül a hideg,- vagy meleg étel.

A szerződés nyelve magyar.

A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően az ételszállítási szerződés alapján a Szolgáltató vállalja meleg-, vagy hideg étel kiszállítását az Ügyfél részére, az Ügyfél pedig köteles ennek ellenértékét (díjat) megfizetni. Az ételszállítási díj tartalmazza a kiválasztott étel és csomagolásának díját.

Ételszállítási díjak:

Település Bruttó szállítási díj
Pécs 350.-Ft/szállítási alkalom

Regisztráció

Regisztrációra Weboldal Regisztráció menüpontja alatt, az adatlap kitöltésével kerülhet sor.
Kötelezően kitöltendő adatok:
• név
• elektronikus levélcím,
• telefonszám,
• jelszó,
• szállítási cím, Pécs, területén

Amennyiben a Felhasználó nem adja meg a Szolgáltató által kért adatokat, úgy a regisztráció érvényesen nem jön létre. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra miatti szállítási késedelemért, vagy teljesítés lehetetlenülése miatt semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, az Adatmódosítások, Személyes adatok adatlapon van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5. Megrendelés

A szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél között az érvényes regisztrációt és a megrendelés leadását követően ételszállítási szerződés jön létre jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően.

Megrendelést kizárólag érvényes regisztrációval és aktív felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználók adhatnak le. A megrendelés érvényes regisztráció után leadható:

• a Szolgáltató elektronikus levelezési címén: shop@mevid.hu
• https://shop.mevid.hu weboldalon

A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

A Szolgáltató weboldalán a rendelhető ételek tartalma, főbb jellemzői az adott termék mellett feltüntetésre kerülnek. Amennyiben a Weboldalon található bármely étel minőségével, alapvető tulajdonságával, allergén anyagokkal kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

A kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, az általános forgalmi adót már tartalmazza, azonban nem tartalmazza a fix összegű kiszállítási díjat.

Az Ügyfél a kívánt napra vonatkozó rendelését az azt megelőző munkanap 18 óráig adhatja le, menük esetében tárgynap 9:00 óráig.

Amennyiben nyilvánvalóan hibás ár kerül a Weboldal felületére, /az étel közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, vagy rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár/, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Felhasználótól és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés feladására az elektronikus felületen a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. A Felhasználó a kiválasztott termékeket az egyes ételekre kattintást követően megjelenő Kosárba link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, (módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés módját). A megrendelés feladására a „Megrendelés” linkre kattintást követően kerül sor, melyet követően a fizetés módját választhatja ki.

Az egyes ételekre utaló vagy hivatkozó képek csak illusztrációk, nem jelentik annak az ételnek a konkrét megjelenését, melyet a Felhasználó kiválasztott vagy kiválasztani kívánt.

Adatbeviteli hibák javítása

A Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig az elektronikus felületen bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Felhasználó által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, mennyiségét és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató internetes oldalán keresztül fizeti meg a megrendelése díját, úgy a fizetés teljesítését követően a Szolgáltató elektronikus úton (visszaigazoló e-mail) útján visszaigazolja.

Ha a Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, észlelést követően haladéktalanul, illetve legkésőbb a tárgynapi szállítást megelőző 18 óráig jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6. Szállítási és fizetési feltételek

A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért terméket a Felhasználó által megadott szállítási címre, saját szállítóeszközzel, munkavállalói útján, továbbá alvállalkozó bevonásával teljesíti. Alvállalkozó bevonása esetén a Szolgáltató úgy felel a teljesítés vonatkozásában, mintha azt maga teljesítette volna.

Az Ügyfél az ételszállítási díjat előre, avagy az étel átvételével egyidejűleg is megfizetheti.

Szolgáltató a megrendelt ételek kiszállítását kizárólag munkanapokon 10-16 óra között vállalja. A napi menük kiszállítása 11-13:30 között történik.

Fizetési módozatok:

A kiszállítást végző munkavállalónál:

Készpénz, Erzsébet utalvány, Ticket Restaurant , Posta Paletta utalvány, OTP Cafeteria kártya, SZÉP Kártya, Erzsébet utalvány plusz kártya. Szolgáltató a kiszállítást végző munkatársnál történő fizetést a járványügyi helyzettel kapcsoltban korlátozhatja.

Internetes oldalon bankkártyával történő fizetés menete

Szolgáltató részére az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor az Ügyfél átirányításra kerül a OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a Szolgáltató weboldalán.

A Szolgáltató a Felhasználó kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatok szükségesek:

• Kártyaszám: a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13- 19 jegyű szám
• Lejárati dátum: a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám
• Érvényesítési kód: a kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye (CVV2 vagy CVC2). Amennyiben a kártyán nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt üresen kell hagyni.
A Szolgáltatónál az alábbi kártyatípusokkal fizethet az Ügyfél:

• MasterCard (dombornyomott)
• Visa (dombornyomott)
• Visa Electron (dombornyomott)
• Maestro

7. Rendeléstől való visszalépés joga

Amennyiben a megrendelt és kifizetett étel megrendeléséről a Felhasználó el kíván állni, a kiszállítás előtti napon 18 óráig, a napi menük esetén tárgynapon 9 óráig teheti meg e-mailen, vagy a weboldalon keresztül.

A határidőben történt lemondás esetén a Szolgáltató a kifizetett és lemondott étel árát és ételszállítási díjat a Felhasználó részére legkésőbb 8 napon belül visszatéríti, a Felhasználó által a díj megfizetése során alkalmazott és választott fizetési módozat alkalmazásával, illetve a Szolgáltató más visszafizetési módozatot is alkalmazhat, a Felhasználó beleegyezésével.

Amennyiben a Felhasználó határidőben nem mondja le a megrendelést, és a Szolgáltató a terméket leszállítja a megadott címre, azonban a Felhasználó a terméket nem veszi át, a termék átvételét megtagadja, a termék ellenértékét nem fizeti meg, úgy e tényt és Felhasználó adatait a kiszállító futár jogosult rögzíti, és a Szolgáltató követelheti a termék ellenértékét és a kiszállítási díjat. A Szolgáltató a Felhasználó ismételt vagy újabb megrendeléseit az elmaradt díj megfizetéséig jogosult megtagadni, avagy az elmaradt díj megfizetéséhez kötni az ételszállítási szerződés további teljesítését.

8. Elállás joga

Az ételszállítási szerződés jellegénél fogva a Felhasználó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § d) és e) pontja alapján nem gyakorolhatja az elállás illetve felmondás jogát.

9. Szavatosság

A Szolgáltató termékei élelmiszereknek minősülnek. Szolgáltató a termék csomagolásán feltünteti a minőség megőrzési időt és fogyaszthatósági időt.

Szolgáltató felé közölt panaszok teljesítésének feltétele, hogy a Felhasználó igazolja a termék megfelelő tárolását.

A minőség megőrzési időn túl minőségi kifogásokat nem fogad el a Szolgáltató. A fogyaszthatósági időn túl a termék fogyasztásra alkalmatlan, ezért amennyiben azt a Felhasználó elfogyasztja, panasszal a Szolgáltató felé nem élhet.

Valamennyi terméket folyamatosan hűtőben kell tárolni, és a melegételt csak a fogyasztás előtt lehet felmelegíteni, és azt nyomban el kell fogyasztani. Ismételt felmelegítés esetén a Szolgáltató felelősséget nem vállal a termék minőségéért és fogyaszthatóságért.

A termékek összetevőire, allergénekre vonatkozó információ a termékre kattintva érhető el.

10. Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

11. Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Felhasználó nem jogosult Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Ügyfélszolgálat) jelen ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségek bármelyikén gyakorolhatja a Felhasználó panasztételi jogát.

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását az Ügyfélszolgálat elérhetőségeken terjesztheti elő.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Felhasználónak átadja.

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A Szolgáltató a Felhasználó által előterjesztett kifogásokat az ügyfélszolgálat részére megadott közvetlen elérhetőségeken, 9-14 óra között fogadja.

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságok
Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
Békéltető testület. A termékek (ételek) minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Békéltető Testület elérhetősége:
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
által működtetett Baranya Megyei Békéltető testület
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422
e-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

13. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató internetes áruházában csak kiskereskedelmi mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közötti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e- mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

2020.11.22.